Lớp tiêu chuẩn thiếu nhi

Lịch học Lớp tiêu chuẩn thiếu nhi

Địa điểm: Sân cầu lông Kỳ Hòa - 238 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TpHCM

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
08:00 - 10:00
17:00 - 19:00

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
18:00 - 20:00