Lớp doanh nghiệp

LỚP CẦU LÔNG DOANH NGHIỆP dành cho tập thể cán bộ, công nhân viên trong cùng một doanh nghiệp, công ty, cơ quan có nhu cầu phát triển phong trào cầu lông để giải trí và phát huy tối đa thể chất hoặc các đơn vị có nhu cầu tập huấn trước khi thi đấu giải.

Chương trình huấn luyện được xây dựng sát theo nhu cầu doanh nghiệp, hướng dẫn đầy đủ và đồng bộ các kỹ thuật nền tảng cũng như kỹ năng thi đấu cần thiết.

Đội ngũ huấn luyện viên theo sát quá trình tập luyện, tạo điều kiện cho học viên áp dụng nội dung tập luyện vào thực hành.

Các doanh nghiệp, công ty, cơ quan có nhu cầu tập luyện vui lòng liên hệ qua số hotline của TT Badminton để biết thêm chi tiết: 090 29 29 529 hoặc 0938 139 678.